FEM analys

 

Vi utför FEM analyser i  med hjälp av program från Autodesk